ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE, PRIVAATSUSPOLIITIKA
Veebipoe puustdisain.ee isikuandmete vastutav töötleja on PUUST OÜ,
(registrikood 14889425) asukohaga Pärnu maantee 5-10, 86001
Häädemeeste alevik, tel +372 5837 2326 ja e-kiri info@puustdisain.ee
Veebipoe puustdisain.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud
isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:
−nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
−kauba kohaletoimetamise aadress;
−pangakonto number;
−kaupade ja teenuste maksumus jamaksetega seotud andmed (ostuajalugu);
−klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba
kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid(ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse
ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste
analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et
lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse
veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika
tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt
raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo
haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud
transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava
kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Isikuandmed edastatakse edastatakse raamatupidamiteenust pakkuvale
ettevõttele raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kuisee
on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu
liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide
territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset
on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on
liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad
isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega
seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi
turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku
hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise
eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse
pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud
lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete
töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui
ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega
klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil
õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui
selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste
lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse
ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse
isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti
info@puustdisain.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja
jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt
kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab
isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete
saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada
otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta
ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on
kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise,
sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal
vastuväiteid esitada teavitades info@puustdisain.ee

Statistilistel eesmärkidel info kogumine
Statistilistel eesmärkidel kogub puustdisain.ee teavet kodulehe külastajate
kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud
konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida puustdisain.ee saab
analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid
kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada
kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja
anonüümsus.

Lingid teistele kodulehtedele
puustdisain.ee koduleht sisaldab linke ka teiste ettevõtete või
organisatsioonide veebilehtedele, kuid puustdisain.ee ei vastuta nende
veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe
vahendusel (info@puustdisain.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse
Inspektsioon (info@aki.ee)


Puustdisain.ee privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt
puustdisain.ee teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie
privaatsuspoliitikaga ja on nõus selletingimustega.
Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid puustdisain.ee privaatsuspoliitika
kohta, palun teatage sellest e-posti teel info[ät]puustdisain.ee